donderdag 17 mei 2018

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Voorstellen bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 34950 XV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Voorstellen bij: 34950 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2017

Voorstellen bij: 34947 - Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid met IsraŽl

Voorstellen bij: 32824 - Integratiebeleid

Voorstellen bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Voorstellen bij: 34351 - Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Voorstellen bij: 34775 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Voorstellen bij: 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Voorstellen bij: 31322 - Kinderopvang

Voorstellen bij: 34775 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Voorstellen bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Voorstellen bij: 34104 - Langdurige zorg

Voorstellen bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Voorstellen bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Voorstellen bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Overige voorstellen:

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.