donderdag 24 mei 2018

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige besluiten:

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.