woensdag 27 juni 2018

Bij dossiers 29407 - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten, 29544 - Arbeidsmarktbeleid, 30012 - Leven Lang Leren en 31311 - Zelfstandig ondernemerschap en wetsvoorstel 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.