Centraal Planbureau (CPB)

Logo Centraal Planbureau CPB

Het Centraal Planbureau is een onafhankelijke organisatie die economische prognoses opstelt en economische analyses maakt. De economische analyses van het CPB zijn onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en relevant voor de beleidsvorming in Nederland. Het CPB valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft daardoor toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie.

Vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd, zodat een evenwichtig beeld ontstaat. Belangrijke thema's op de agenda van het CPB zijn de welvaartsstaat, productiviteit, innovatie, marktordening, Europese integratie en mobiliteit.

Het CPB stelt jaarlijks in het voorjaar een Centraal Economisch Plan op (CEP). Ook presenteert het CPB ieder jaar op Prinsjesdag de Macro Economische Verkenning (MEV).

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.