Socialezekerheidsstelsel, parlementaire geschiedenis 1980-2014

 Demonstratie tegen afbraak soc. Zekerheid 1983 (Fotograaf Onbekend / Anefo )

Website en onderzoeks­pro­gramma

Deze website is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014'. Een van de conclusies is, dat sommige politici al in een vroeg stadium beseften dat het stelsel onhoudbaar was geworden en dat een grondige herziening noodzakelijk was. Lees meer

Hieronder treft u vier onderwerpen aan die wij voor u bij wijze van 'etalage' hebben ingericht. Heeft u echter een eigen invalshoek dan kunt u grasduinen in álle bronnen die wij verzameld hebben en overzichtelijk bijeen hebben gebracht. Zie de onderste twee blokken op deze pagina.

Ouderen demonstreren tegen bezuinigingen op uitkeringen
In 1983 kondigde staatssecretaris De Graaf (CDA ) het voornemen aan in de Algemene Bijstandswet een voordeurdelers­regeling op te nemen. Lees meer
Demonstratie tegen afbraak soc. Zekerheid 1983 (Fotograaf Onbekend / Anefo
In 1993 werd de WAO aangescherpt, dit leidde tot veel kritiek. WAO´ers werden herbeoordeeld en goedgekeurd voor beroepen als bonsaiboompjes­kweker of loempiavouwer. Lees meer
 Ministerraadsvergadering 2e kabinet Lubbers (1986)
In 1985 werd het fiscaal nummer ingevoerd. Alle belastingplichtigen kregen een persoonlijk identificatienummer en moesten deze doorgeven aan hun werkgever. Lees meer
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Stichting Instituut Gak.