Nota's van wijziging en amendementen bij 17940 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1983-06-10 6 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1983-06-15 8 Amendementen Buurmeijer en Ter Veld i ontoelaatbaar verklaard
1983-06-14 7 Amendementen Linschoten i aangenomen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.