Moties bij 17941 - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1983-06-16 14 Motie Groenman i ingetrokken
1983-06-16 13 Motie Groenman i aangehouden
1983-06-16 12 Motie Schutte i ingetrokken
1983-06-15 9 Motie Buurmeijer en Ter Veld i verworpen
1983-06-15 11 Motie Brouwer C.S. i verworpen
1983-06-15 10 Motie Willems en Brouwer i  

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.