Moties bij 13031 - Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
1974-12-05 20 Motie Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers i verworpen
1974-12-03 14 Motie Meis C.S. i ingetrokken
1974-12-03 13 Motie Meis C.S. i verworpen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.