Moties bij 16212 - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1980-06-10 8 Motie B. de Vries en De Korte i aangenomen
1980-06-10 7 Motie Van der Doef C.S. i aangenomen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.