Nota's van wijziging en amendementen bij 16527 - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1981-03-02 10 Tweede nota van wijziging
1981-02-09 7 Nota van wijziging
1981-02-04 4 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.