Nota's van wijziging en amendementen bij 20006 - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1988-04-19 13 Nota van wijziging
1988-01-11 7 Nota van wijziging
1987-09-09 4 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.