R.F.M. (Ruud) Lubbers

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-01-27 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1979-12-12 15900 - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)
1978-10-12 15081 - Hoofdlijnen van het financiƫle en sociaal-economische beleid voor midellange termijn (Bestek '81)
1976-06-24 13951 - Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.