Moties bij 18192 - Echte-minimabeleid

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1984-03-05 9 Motie Buurmeijer en Groenman i verworpen
1984-03-05 8 Motie De Korte i aangenomen
1984-03-05 7 Motie Willems i verworpen
1984-03-05 6 Motie Buurmeijer C.S. i verworpen
1984-03-05 5 Motie Beckers-de Bruijn i verworpen
1984-03-05 12 Motie Brouwer C.S. i aangehouden
1984-03-05 11 Motie Kraaijeveld-Wouters C.S. i aangenomen
1984-03-05 10 Motie Buurmeijer i verworpen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.